هنوز هم دندون درد

یک دوست خیلی خوب و نازنین، دیروز اومد دنبال نیما و نیما رو برد خونه شون...من هم بعد از دندانپزشکی رفتم خونه شون که نیما رو بیارم خونه که این دوست نازنین زحمت مضاعفی هم کشیده بود و شام هم درست کرده بود....عزیز و همسر خودش سرکار بودند . من و نیما و خودشون و پسر گلشون با هم شام خوردیم و بعد هم یه چایی دبش با نِی خوردم و اومدم خونه....

----------------------- 

 

خدا رو شکر میکنم که اگر مادر و پدر و خونواده ام اینجا نیستند، دوستان عزیزی در همسایگی مون هستند که از نعمت داشتنشون برخوردارم.

 

----------------------

برای دندونم هم فعلن باید آنی بیوتیک بخورم تا هفته آینده که دوباره وقت گرفتم....احتمال خیلی زیاد باید عصب کشی بشه....

---------------------

نیما از امروز، جمعه به مدت ده روز تعطیله و خونه است....من هم هفته آینده رو مرخصی گرفتم که بدون استرس و نگرانی کنارش باشم و با هم بمون بیشتر خوش بگذره....

/ 0 نظر / 56 بازدید