برنامه ریزی

مدرسه ها هم شروع شد و بیشتر از یک ماهه که نیما میره مدرسه.کلاسهای من هم شروع شده و هفته چهارم هم در حال تمام شدن هست. با دو ماه تأخیر بالاخره جیم ثبت نام کردم ولی هنود نیما رو کلاس شنا ثبت نام نکردم. به شدت إز برنامه هام عقب هستم و أین گاهی به شدت اذیتم میکنه. نیمه وقت کار میکنم و از جهاتی راضی هستم و إز جهاتی دلخور.

/ 0 نظر / 70 بازدید